Κάνε αίτηση στο πρόγραμμα #TF4Women Fellowship που υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα!

Μετά την Γαλλία το 2018 και την Ιταλία το 2021, το βασικό πρόγραμμα των Techfugees, #TF4Women Fellowship, το οποίο στοχεύει στην επιτάχυνση της ένταξης των προσφύγων γυναικών στην τεχνολογικό τομέα της αγοράς εργασίας, τρέχει και στην Ελλάδα!

 

Τα τελευταία 4 χρόνια, 59 ταλαντούχες γυναίκες από όλη την Ευρώπη έχουν αναπτύξει τις τεχνικές δεξιότητές τους, σε τομείς όπως data analysis, digital marketing, web development & design. 70% των γυναικών έχουν βρει δουλειά σε 6 μήνες από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

 

Ακολουθώντας την επιτυχία αυτή, ανοίξαμε και ένα τρίτο γραφείο των Techfugees Inclusion, στην Αθήνα με σκοπό να υλοποιήσουμε και να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα #TF4Women Fellowship στην ελληνική πραγματικότητα, μεγαλώνοντας το αντίκτυπο μας.

 

Ποιά είναι η Ελληνική Πραγματικότητα και οι ιδιαιτερότητές της; 

 

Άν η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες έφτασαν εκτοπισμένοι και κατατρεγμένοι άνθρωποι, ‘μόνο΄ το 2020 περίπου 103.000 πρόσφυγες ζούσαν (και ζουν) στην Ελλάδα (Πηγή UNHCR). Oι χώρες από τις οποίες έρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες ή οι αιτούντες ασύλου και διεθνής προστασίας, είναι οι εξής: Αφγανιστάν, Σομαλία, Κονγκό, Συρία, Ιράν, Ιράκ και Παλαιστίνη ( Πηγή UNHCR).

 

60% από αυτούς είναι γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι άνεργες, σε σύγκριση με τους άντρες, ή εργάζονται στους τομείς των οικιακών και του τουρισμού. Όπως στην Γαλλία και την Ιταλία, οι ευκαιρίες απασχολησιμότητάς  τους έχουν μειωθεί σημαντικά, παρ’ όλο που εκτελούσαν νόμιμη και αξιοπρεπή εργασία στις χώρες καταγωγής τους. Ο αριθμός των μητέρων που εργάζονται, και οι οποίες συνήθως έχουν μονογονεϊκές οικογένειες, είναι μεγάλο ενώ η πανημία του COVID-19 έχει αυξήσει το ποσοστό ευαλωτότητάς τους.

 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλές ανοιχτές θέσεις εργασίας στον τεχνολογικό τομέα – περίπου 400 σήμερα ( Σεπτ. 202)  – ενώ  οι εταιρίες δυσκολεύονται να προσελκύσουν ανθρώπινο δυναμικό που να καλύψει τις πολλαπλές ανάγκες τους, με σκοπό να αναπτύξουν τα προιόντα και τις υπηρεσίες τους σε παγκόσμιες διαδικτυακές αγορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2019, οι γυναίκες αποτελούσαν μόνο το 16.4% των απασχολουμένων στον χώρο της τεχνολογίας στην Ελλάδα, ενώ η χώρα ήταν 26η σε κατάταξη, μεταξύ των 28 Ευρωπαικών Χωρών, στην απασχόληση γυναικών στον τεχνολογικό τομέα ( Πηγή Ε.Ε.)

 

Για αυτό και η Ελλάδα είναι ένας αναγκαίος και με δυνατότητες χώρος για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα  #TF4Women Fellowship: από την 1η μέρα της λειτουργίας μας, ο σκοπός μας είναι να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα, συνδέοντας τις γυναίκες που κατέχουν τεχνικές δεξιότητες με την αγορά εργασίας: το καταφέρνουμε αυτό, σχεδιάζοντας και παρέχοντας στοχευμένη υποστήριξη στις συμμετέχουσες του προγράμματος με σκοπό να ενδυναμωθούν, να αποκτήσουν εργασία και να ενταχθούν, χάρη στην επαγγελματική συμπερίληψη στην χώρα που τις φιλοξενεί!

 

Ποια είναι η συνολική εικόνα του προγράμματος #TF4Women Fellowship; 

 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: Μentoring, εκπαίδευση και διασύνδεση..

 

Κάθε Τετάρτη (εβδομαδίαια), οι συμμετέχουσες (fellows) θα συμμετέχουν σε μια δύωρη συνεδρία, με συγκεκριμένη θεματική, με σκοπό να αναπτύξουν τις τεχνολογικές και λεπτές δεξιότητές τους και να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να βρουν δουλειά! Κάποιες συνεδρίες θα λάβουν χώρα δια-ζώσης με σκοπό να ενδυναμώσουμε την ανθρώπινη επαφή και αλληλεπίδραση

 

Kάθε προσφύγισσα, που θα επιλεγεί για να συμμετέχει στο πρόγραμμα, θα έχει δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση σε online εκπαιδευτικό υλικό σε τεχνολογικούς κλάδους, μέσω της πλατφόρμας του Coursera, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί και να ολοκληρώνει στον δικό της χρόνο και ρυθμό. Όλες οι συμμετέχουσες θα υποστηρίζονται ατομικά από 2 επαγγελματίες η κάθε μια, οι οποίοι θα είναι εθελοντές/ριες, ερχόμενοι/ες από σχετικούς κλάδους από εταιρείες στην Ελλάδα. Έτσι, θα λαμβάνουν σχετική καθοδήγηση καθ’ όλη την διάρκεια του 6-μηνου προγράμματος, έχοντας επίσης πρόσβαση σε ένα σύνολο από εργαλεία και κατανοώντας τον τρόπο λειτουργίας και των τάσεων του χώρου εργασίας.

 

Επιπλέον, οι Techfugees θα οργανώσουν δράσεις δικτύωσης και διασύνδεσης, στις οποίες οι συμμετέχουσες (fellows) θα συμμετέχουν, ώστε να εξερευνήσουν διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας αλλά και αναπτύξουν επαφές με τους εκπροσώπους των εταιριών, που μπορεί εν τέλει να οδηγήσουν σε μια πρόσληψη.

 

Παράλληλα, θα προσφέρεται και στήριξη στην βελτίωση της χρήσης της γλώσσας, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να εξοικειωθούν με τα Αγγλικά και τα Ελληνικά, είτε μέσω μαθημάτων είτε μέσω συναντήσεων με εθελοντές ‘linguistic tandems’, με τους οποίους θα συζητούν, έχοντας μια δομημένη agenda. Αυτές οι συναντήσεις θα γίνονται 2 φορές/μήνα.

 

Τέλος, για να εξασφαλίσουμε την συνεχή και απρόσκοπτη παρακολούθηση του προγράμματος από τις γυναίκες, θα προσπαθήσουν να εξαλείψουμε όλα τα πιθανά εμπόδια που μπορεί να εμποδίζει ή να επηρεάζει την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Έτσι, θα προσφέρουμε υπηρεσίες φύλαξης παιδιών δωρεάν, ενώ σε περίπτωση συμμετοχής σε δια-ζώσης συναντήσεις στην Αθήνα, θα καλύψουμε τα έξοδα μεταφοράς τους. Η ψυχοκοινωνική υπηρεσία που θα παρέχεται θα στοχεύει στην ενδυνάμωση τους και αντιμετώπισης εμποδίων, ενώ θα δοθεί και τεχνολογικός εξοπλισμός στις γυναίκες. 

 

Γίνε μέρος της πρώτης ομάδας προσφύγων γυναικών που θα υποστηριχθούν από τους Techfugees στην Ελλάδα!

 

Στοχεύουμε στο να επιλέξουμε και να εντάξουμε 12 γυναίκες στο πρόγραμμα. Εάν πληροίς τα παρακάτω κριτήρια, σε καλούμε να αιτηθείς:

 

– Είσαι γυναίκα και είσαι ή αναγνωρισμένη πρόσφυγας ή έχεις καταθέσει αίτηση για να σου χορηγηθεί άσυλο,

– Είσαι 18 ετών και άνω, το οποίο σου επιτρέπει να δουλέψεις στην Ελλάδα,

– Μπορείς να γράψεις και να επικοινωνήσεις στα Αγγλικά με σχετική ευκολία (Αν γνωρίζεις και κάποια Ελληνικά, είναι πολύ σημαντικό, αλλά όχι απαραίτητο για να συμμετέχεις),

– Έχεις την όρεξη και την δυνατότητα να αφιερώσεις χρόνο και ενέργεια για 6 μήνες ώστε να συμμετέχεις ενεργά σε όλη την διάρκεια προγράμματος,

– Θέλεις να δουλέψεις στον τομέα της τεχνολογίας ή σε σχετικούς ψηφιακούς κλάδους (web development,  UI/UX, data analysis, web marketing, WordPress, IT Support)

– Ξέρεις τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και μπορείς να χρησιμοποιείς βασικές εφαρμογές (π.χ. Χρήση του e-mail, διαχείριση διαφόρων αρχείων online κ.α.),

– Θέλεις  να αναπτύξεις τις δεξιότητές σου στην αναζήτηση εργασίας αλλά και να μάθεις περισσότερα για τον χώρο εργασίας στην Ελλάδα.

 

Kάνε την αίτησή σου, συμπληρώνοντας αυτήν την φόρμα!

 

Θές να μάθεις παραπάνω για την διαδικασία επιλογής και το πρόγραμμα ή ψάχνεις κάποιο άτομο επικοινωνίας για να ρωτήσεις περισσότερα; Ρίξε μια ματιά εδώ!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *