Οι Tecfugees είναι μια διεθνής οργάνωση που κινητοποιείται από το κοινωνικό αντίκτυπο που δημιουργεί, διατηρώντας και μεγαλώνοντας ένα βιώσιμο οικοσύστημα με τεχνολογικές λύσεις, υποστηρίζοντας την συμπερίληψη και ένταξη εκτοπισμένων και ευπαθών ανθρώπων. Οι Techfugees υπάρχουν για να ενδυναμώνουν αυτούς τους ανθρώπους με το να τους υποστηρίζουν να αναπτύσσουν καινοτόμα projects, με βάση την τεχνολογία, τα οποία δημιουργούνται από τους ίδιους και στοχεύουν στο θετικό αντίκτυπο στις ίδιες τις κοινότητές τους.

0 M
sεκτοπισμένοι άνθρωποι
0 %
ζουν σε περιοχές με συνδεσιμότητα 2G/3G
0 %
είναι κάτω των 18 ετών

Techfugees: Μια πρακτική απάντηση στην νέα πραγματικότητα της μετανάστευσης

2022 ANNUAL REPORT

Click the image to join the group on facebook